Hoeveel Fietsen Zijn Er In Nederland?

hoeveel fietsen in nederland

Nederlanders fietsen veel en daar zijn ook veel fietsen voor nodig. Meer dan een kwart van alle uitstapjes worden met de fiets gedaan. Wat is dus het totaal aantal fietsen in Nederland?

In Nederland wonen ongeveer 17 miljoen mensen, maar maar het aantal fietsen in Nederland werd in 2019 geschat rond de 23 miljoen.

Omgerekend is dat dus 1.4 fiets per persoon. Dit betekent echter niet dat elke Nederlander een fiets bezit. Veel mensen hebben namelijk 2 of zelfs 3 fietsen. Daar staat een groep mensen tegenover die helemaal geen fiets hebben.

Natuurlijk worden er elk jaar weer nieuwe fietsen gekocht. In 2018 nam daarom het aantal fietsen in Nederland toe met bijna 1 miljoen.

Andere landen met veel fietsen zijn onder andere Denemarken, Japan en België met 0.8, 0.6 en 0.5 fietsen per persoon. Dit lijkt weinig voor een fietsland zoals België, maar er wordt aanzienlijk minder gefietst in het Franstalige gedeelte vergeleken met het Nederlandstalige gedeelte.

Om te voorkomen dat we allemaal op elkaar fietsen is er heel wat wegdek nodig. De totale lengte van de fietspaden in Nederland is 33,000 kilometer.

Als elke Nederlander tegelijkertijd de fiets pakt, zou er gemiddeld alsnog 2 meter tussen elke fietser zitten.

Daarnaast is er naast toegewijde fietspaden ook nog een 55,000 kilometer aan wegdek waar fietsers en automobilisten samen de weg delen.

Ondanks dit alles is de Nederlandse overheid toch van plan om het gebruik van de fiets verder te stimuleren. Het doel is om binnen 10 jaar tijd het aantal gefietste kilometers per jaar met 20% moeten toenemen.

Zo kan je bijvoorbeeld op steeds meer plaatsen een OV-fiets huren en kan je belastingkorting krijgen als je een fiets van de zaak koopt.

Op de Fiets Naar het Werk

Hoeveel elektrische fietsen zijn er in nederland

Tussen de 23 miljoen fietsen in Nederland zijn ongeveer 2.4 miljoen elektrische fietsen te vinden.

Dit lijkt misschien niet zo heel veel. Maar het aantal elektrische fietsen neemt snel toe.

In 2019 was ongeveer 42% van alle nieuwe fietsen die verkocht werden namelijk een elektrische fiets. En in de toekomst zal dat percentage waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Daardoor neemt de verhouding tussen elektrische fietsen en normale fietsen snel toe.

Als deze trend zich doorzet zal binnen 15 jaar ruim 20% van alle fietsen in Nederland elektrisch zijn.

Opmerkelijk is wel dat de speed pedelec een stuk minder populair is dan de elektrisch fiets. In 2019 werden er slechts 19,000 speed pedelecs verkocht, terwijl er 423,000 elektrische fietsen over de toonbank gingen.

Hoeveel fietsen zijn er in amsterdam

Het totaal aantal fietsen in Nederland is niet gelijk verdeeld over elke provincie. Zo zijn er in provincies met veel grote steden zoals Noord-Holland meer fietsen te vinden dan in relatief dunner bevolkte provincies.

In de stad Amsterdam zijn er 881,000 fietsen te vinden, dat is meer dan het aantal inwoners.

Uit onderzoek blijkt dat rond de 63% van de Amsterdammers elke dag op de fiets stapt.

Tijdens de spitsuren gebruiken ongeveer 72,000 mensen tegelijkertijd de fiets. Dat is bijna het dubbele van het aantal auto’s.

In de toekomst neemt dit waarschijnlijk alleen maar toe omdat steeds meer mensen kiezen om op de fiets naar het werk te gaan in plaat van de auto te nemen.

Hoeveel fietsen in de gracht van Amsterdam

Met zoveel fietsen in Amsterdam is het niet heel verrassend dat er soms een fiets in de gracht beland. En als je fiets eenmaal in de gracht licht, haal je hem er ook niet meer zo gemakkelijk uit.

Volgens Amsterdam.org worden er elk jaar rond de 6000 fietsen uit de grachten gehaald. Het echt aantal fietsen in de grachten zal waarschijnlijk een stuk hoger liggen.

Aangezien de Amsterdamse grachten ongeveer 100 km lang zijn, zou je gemiddeld om de 17 meter een nieuwe fiets moeten kunnen vinden.

Hoeveel fietsenwinkels zijn er in nederland

In het begin van 2019 waren er in Nederland 2990 fietsenwinkels en 568 fysieke vestigingen van groothandelaren in tweewielers volgens het Nederlands Dagblad.

Je zou verwachten dat steeds meer mensen online een fiets kopen en dat daardoor het aantal fietsenwinkels omlaag zou gaan. Maar in 2019 was het aantal fietsen winkels meer dan 10% gestegen vergeleken met 2014.

Dit komt vooral door de populariteit van de elektrische fiets. Een elektrische fiets is duur en een stuk complexer dan een normale fiets. Daarom kiezen consumenten er voor om vaker na de fietsenwinkel te gaan waar je advies kan krijgen en een testritje kan maken.

Hoeveel fietsen worden er per jaar gestolen

Per jaar worden er in Nederland ongeveer een half miljoen fietsen gestolen. In 2019 lag het aantal gestolen fietsen rond de 467,000 wat gelukkig een afnamen van 28% was vergeleken met 2016. Toch bleef de financiële schade gelijk in beide jaren rond de 600 miljoen euro.

Dit komt vooral omdat dieven steeds vaker duurdere modellen proberen te stelen, zoals elektrische fietsen en speed pedelecs.

Ongeacht wat voor een fiets je gebruikt is het dus altijd belangrijk om voorzichtig om te gaan met je fiets.

De beste manier om diefstal te voorkomen, is om een goed fietslot met ART keurmerk te gebruiken.

Infographic Nederland fietsland

Infographic Nederland fietsland (en elektrische fietsen) door beslist.nl

Bron 1: https://www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/cijfers

Bron 2: https://www.iamsterdam.com/nl/op-bezoek/over-amsterdam/amsterdam-in-cijfers

Bron 3: https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsmanagement/21327/gebruik-auto-door-amsterdammers-neemt-af-fietsgebruik-is-toegenomen/?gdpr=accept

Bron 4: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/bijna-half-miljoen-fietsen-gestolen/